Kurs hos Er?

Vi håller en del externa kurser och kortare föredrag för privatpersoner, uppfödare, gymnasie- och grundskolor (ex. Västanbyns skola, Rättviks gymnasiet, marknader) och föreningar mm. på annan ort.

Är du en klubb, träningsgäng, privatperson eller ett företag som vill boka oss, kontakta oss via mail.
_________________________________________________________________________________________

Ni bestämmer antalet deltagare och upplägg.

Självklart skräddarsyr vi kursen/föredraget vid särskilda önskemål och all träning individanpassas. Faktura skickas via mail och ska vara betald före uppdraget, om vi inte kommer överens om annat.

Erbjuder bland annat kurser och föreläsningar inom:
Vardagslydnad | Agility | Tävlingslydnad | Nose Work | Rallylydnad | Belöningsutveckling | Läger | Onlinekurser | Aktiveringskurser | Kantarellsök | Hårda spår | Balansbollsträning | med mera

BOKA KURS/FÖREDRAG
_________________________________________________________________________________________

Annonser