Om kursverksamheten

om_kursverksamheten

Du är alltid välkommen till våra kurser, temakvällar oavsett tidigare erfarenheter. Vårt mål är att bidra med stort engagemang – kunskap – små och trevliga grupper – alltid individanpassad träning utifrån din målsättning!

ALLMÄN KURSINFO
_________________________________________________________

 • Du bokar en kursplats via någon av de aktuella kurssidorna, genom att fylla i en kursanmälan med dina uppgifter. Du får ett bekräftelsemail att du kommit med på kursen, inom några dagar. Därefter får du en kallelse med övrig information ca en vecka innan kursstart.
 • Via mail får du en faktura, som ska vara betald innan kursstart (betalningsvillkor är 10 dagar)
 • Kurserna hålls utomhus i Sandviken eller i Gävle. Står under varje kursgrupps datum.
 • Max 8 deltagare utomhus beroende på kurs, men vi håller mest mindre kursgrupper med 4-6 deltagare.
 • Samtliga kurser utgår från belöningsbaserad träning och du får alltid hjälp utifrån din och hundens nivå och målsättning.

________________________________________________________________________________________________

 • Kurs startar oavsett antalet anmälda deltagare
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra datum av kursstart vid för få anmälda deltagare, vid sjukdom mm. Samtliga anmälda deltagare får självklart vara med och bestämma datum i sådana fall – alla ska kunna delta!
 • Påbörjade kurser återbetalas ej, anmälan är bindande.
 • Vid missade tillfällen erbjuder vi en privatlektion med genomgång av det missade tillfället, till rabatterad pris.
 • Påbörjad onlinekurs återbetalas ej, anmälan är bindande.
 • Vid kurser för inhyrda instruktörer, är alltid anmälan bindande. På grund av att alla anmälda deltagare delar på kurspriset (lokalhyra, instruktörens arvode, mat/boende, reseersättning).

DITT ANSVAR
________________________________________________________________________________________________

 • All träning sker på egen risk.
 • Du som hundägare, ansvarar själv för din hund vid ev. skador. Vi frånsäger oss allt ansvar. Du ska ha en ansvarsförsäkring som täcker ev. skador din hund orsakar annan hund, person eller utrustning.
 • Din hund ska vara vaccinerad och försäkrad.

130909-1